Trafity

Innovaatilisus. Alates algusest.

Trafity seob ohutuse teoreetilised alused praktilise käsitlusega. Alates 2022 aastast taasluuakse kümnete aastate ja tuhandete tundide kogemust täiesti uue tehnilise lahenduse abil. Praktikutele on see heaks abimeheks ja koolitatavatele võimalus keerulisi situatsioone sisuliselt mõista.

Kõik algab teooriast. Analüüsime seniseid riske.

Iga liikleja on korduvalt võtnud vastu otsuseid. Otsused on alati seotud riskiga, hoomamata seejuures ohu olemust, liiklusõnnetusse sattumise tõenäosust, kahjude suurust. Teaduslike mõõtmismeetoditega on võimalik positsioneerida iga liikleja senised käitumismustrid ja minimeerida tulevikus liiklusriskid.

Immersiivne visualiseering

Virtuaalreaalsus aitab immersiivselt minna liiklusohtude- ja kahjude keskele ning visualiseerida detailidevahelisi seoseid. Ümbritsevate riskide olemuse kogemine pakub ainulaadset, turvalist tajumis- ja õppimisvõimalust.

Virtuaalreaalne kogemus

Virtuaalreaalsuses saab osaleja ise erinevatel kiirustel hinnata kaugusi- ja pidurdusmaad, minna politseiga liiklusõnnetuse sündmuskohale, näha ekspertide juhendamisel visuaalsete vigade tekkepõhjusi. Lisaks on võimalik näha linnakiirusel kokkupõrkel tekkivaid vigastusi ja saada selgitusi alkoholi tarbimise sisulisest problemaatikast.
Virtualreaalsuses harjutamine võimaldab eluliselt mõista ohutuse tähtsust, mis omakorda aitab vähendada raskeid liiklusõnnetusi ja seeläbi tekkivaid kahjusid.

kogemus
aastast
osalenut
kursust

Võta ühendust

EAS_SF_RGB_EST
back to top